رموز مربوط به کتاب کافی و ثقه الاسلام کلینی

آت: مرآة العقول فی شرح احادیث آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم؛ از علامه مجلسی این کتاب شرح کافی است، ص

99

رف: شرح کافی از میرزا رفیعا نایینی ( م1082) از مشایخ علامه مجلسی، ص 125 – 126.

شح: الرواشح السماویة شرح مقدمه کافی و برخی مباحث مرتبط با حدیث از میرداماد، ص 132.

ضه کا: روضه کافی، ص 140.

فر: فروع کافی، ص 153

فی: کافی، ص 154

کا: کافی، ص 161

لح: شرح کافی از ملا صالح مازندرانی، ص 167.

الاصول الاربعة: کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار، ص232

الاصول الخمسة: کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار، مدینة العلم، ص232.

البغدادیون الاربعة: بغدادیون ثلاثه[1] با کلینی، ص 234.

ثقة الاسلام: کلینی، ص 238.

ثقة المحدّثین: کلینی، ص238.

الثلاثة ( در حدیث و روایت) : مشایخ ثلاثه: شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی

رئیس المحدثین: کلینی، ص 250.

الرازی: کلینی، ص 250.

السلسلی[2]: کلینی

سنة تناثر النجوم ( تهافت النجوم) سالی که عالمانی چون کلینی در آن سال ( سال 329) از دنیا رفتند، ص 255.

الشیخان ( در حدیث): شیخ کلینی و شیخ طوسی، ص 263.

صاحب شرح اصول الکافی: ملا صالح مازندرانی، ص 271.

صاحب شرح الکافی: ملا صدرا، ص 271.

صاحب الکافی: کلینی، ص 273.

صاحب مرآة العقول: علامه مجلسی، ص 275.

کتب المجلسی الثلاثة: بحار الانوار، ملاذ الاخیار، مرآة العقول، ص 299.

شیخ الطائفه: کلینی ( به ندرت گفته می شود) ص 301.

المحمدون: مشایخ ثلاثه

المحمدون الثلاثة ( الاوائل): محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن بابویه ( شیخ صدوق)، محمد بن حسن شیخ طوسی، ص 306.

المشائخ الثلاثة: الثلاثه ( در حدیث و روایت): المحمدون الثلاثة ( الاوائل): المحمدون: الائمة الثلاثة: ابوالجعفریون: محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن بابویه ( شیخ صدوق)، محمد بن حسن شیخ طوسی، ص 306- 307.

المقدس الصالح: صاحب شرح اصول الکافی: الفاضل المازندرانی: الملا صالح: المازندرانی: محمد صالح: حسام الدین، ص 308.

ک: کافی، ص 343.


[1] . مقصود از ثلاثه شیخ مفید، سید مرتضی و اسکافی است.

[2] . وی را سلسلی گویند چون در درب سلسلة بغداد مسکنش بود.

/ 1 نظر / 43 بازدید
محسن صادقی

توجه اقای ملکی به کافی قابل ستایش است بیشنهاد میکنم در مورد توجه علما به کافی مطالبی درج کنند در این مورداز جمله می توان به تعداد نسخه های خطی کافی واجازات علما در ذیل نسخه های کافی توجه داد