تاریخ شهادت امام کاظم ( علیه السلام)

کتاب الکافی شامل سه بخش اصول، فروع و روضه است. اصول حاوی مباحث عقل و جهل، فضیلت علم، توحید، حجت، ایمان و کفر، دعا، فضیلت قرآن و آداب معاشرت است. یکی از عناوین کتاب حجت «ابواب التاریخ» است که مرحوم کلینی دربارۀ هر یک از معصومان تاریخچه مختصری بیان کرده سپس احادیث مرتبط با آن معصوم را می آورد. از آنجا که امروز سالروز شهادت امام موسی بن جعفر ( علیه السلام) است، بجا دیدیم ترجمۀ آن بخشی را که در باب مَولِد امام کاظم (علیه السلام) آورده، تقدیم کنیم:

ابوالحسن موسی (علیه السلام) سال 128 در ابوا[1] متولد شد. برخی سال 129 گفته اند. آن حضرت شش روز باقیمانده از ماه رجب سال 183 که 54 یا 55 ساله بود رحلت کرد.[2] رحلت آن حضرت در بغداد در زندان سندی بن شاهک رخ داد. هارون آن حضرت را ده شب مانده از ماه شوال سال 179 از مدینه برد. بدین صورت که هارون از عمرۀ ماه رمضان به مدینه  برگشت سپس هارون به حج رفت و آن حضرت را همراه خود برد. آن گاه از راه بصره برگشت و  حضرت را نزد عیسی بن جعفر زندانی کرد. سپس او را به بغداد برده، نزد سندی بن شاهک حبس کرد و حضرت در زندان او رحلت کرد و در بغداد در قبرستان قریش دفن شد. مادرش کنیزی بود که او را حمیده می گفتند.[3]


[1]. مکانی نزدیکی مدینه.

[2]. رحلت کردن را ترجمه « قبض» گرفته ایم و اینجا لازم به تذکر است که این  تنها واژه بر مرگ طبیعی دلالت نمی کند و در زبان عربی واژه « قبض» برای شهادت نیز بکار می رود چنانکه خود مرحوم کلینی دربارۀ امام حسین (علیه السلام) همین واژه را بکار برده است. رک: الکافی، ج1، ص463.

[3]. الکافی، ج1، ص476.

/ 0 نظر / 31 بازدید