تحقیق دربارۀ الکافی

1.       رموز التفاسیر الواقعة فی الکافی و الروضه از مولی خلیل بن غازی قزوینی

2.       نظام الاقوال فی معرفة الرجال؛ رجال کتب اربعه از نظام الدین محمد بن القرشی الساوجی (ظ؟) شاگرد شیخ بهایی. در آن اسامی راویانی که محمدون ثلاث در کتب اربعه روایت کرده­اند آمده است آنانی که دربارۀ آنها ثقه یا عالم یا فاضل یا مانند آن گفته شده است یا از کسی روایت کرده یا کسی از آنها روایت کرده است.

3.       جامع الرواة از حاجی محمد اردبیلی شاگرد علامه مجلسی

4.      رسالة الاخبار و الاجتهاد فی صحة اخبار الکافی از محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی

5.      معرفة احوال العدّة الذین یروی عنهم الکلینی از حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی اصفهانی متوفای سال 1260هـ. با مجموعۀ رجالی وی از صفحه 25 تا 114 در تهران سال 1314هـ به چاپ رسیده است.

6.      الفوائد الکاشفة عن سلسلة مقطوعة و اسماء فی بعض اسانید الکافی مستورة از سید محمد حسین طباطبایی تبریزی

وی در مقدمه این کتاب گفته است: « چونکه برخی راویان میان ثقة الاسلام شیخ ابو­جعفر محمد بن یعقوب کلینی و برخی اصحاب مانند احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و سهل بن زیاد در کتاب الکافی نیامده است و با « عدة من اصحابنا» به آنها اشاره کرده است، خواستم بلکه لازم دیدم توضیحی بدهم؛ از آنجا که عمل به روایت به معرفت احوال راوی چون صحت و جز آن نیازمند است، رساله­ای جامع در اسامی آنان که به ما رسیده و دربرداندۀ احوال آنان و شامل بیان ویژگیهایشان بنویسم تا طالب علمِ عامل به آن با بصیرت باشد.»

7.       ترجمة علی بن محمد المبدو به بعض اسانید الکافی از شیخ میرزا ابوالمعالی بن حاج محمد ابراهیم بن حاج محمد حسن کاخی خراسانی اصفهانی کلباسی درگذشتۀ سال 1315هـ

8.       البیان البدیع فی أنّ محمد بن اسماعیل المبدو فی اسانید الکافی انما هو بزیع، از سید حسن صدر درگذشته در یازده ربیع الاول سال 1354هـ

9.       رجال الکافی، جدولهایی از فقیه آل محمد و رئیس الطائفه بزرگ کنونی عالمان قم حاج سید حسین طباطبایی بروجردی که مخطوط است. من خبر آن را شنیدم

اما دربارۀ تعداد احادیث الکافی و تحقیق رجال آن و اختلاف روایان و اسناد آن، بیشتر عالمان حدیث و طبقات در مشیخه­ها و کتابهای رجال بدان توجه داشته­اند.

/ 0 نظر / 26 بازدید