ترجمه¬های فارسی الکافی

1.       تحفة الأولیاء از محمد علی بن حاج محمد حسن اردکانی معروف به نحوی شاگرد سید بحرالعلوم. این حاشیه مخطوط است و نسخه­ای از آن در کتابهای سید محمد مشکات موجود است.

2.       الصافی شرح اصول کافی از شیخ خلیل بن غازی قزوینی. این اثر در سال 1308هـ/ 1891م در لکنهو در دو مجلد بزرگ چاپ شده است.

3.       شرح فروع الکافی از همین شیخ خلیل. این شرح در چندین مجلد مخطوط است و نسخه­ای از آن در کتابهای سید محمد مشکات موجود است.

 

شرحهای برخی احادیث کافی

1.       حثیث الفلجة فی شرح حدیث الفرجة ؛ ازسید بهاء الدین محمد بن محمد باقر حسنی مختاری نائینی سبزواری اصفهانی از عالمان اوایل قرن دوازدهم.

این حدیث شروح بسیاری دارد.

2.         هدایة النجدین و تفصیل الجندین‏؛ رساله­ای در شرح حدیث الکافی در جنود عقل و جنود جهل از سید حسن صدر متوفاى سال 1354 هـ

 

گزیدۀ الکافی

محمد جعفر بن محمد محمد صفی ناعسی فارسی الکافی را مختصر کرده است. و نسخه­ای از این مختصر (مخطوط سال 1273) در کتابهای سید محمد مشکات موجود است.

 

 

/ 0 نظر / 298 بازدید