یادداشتی در مورد حواشی بدرالدین عاملی بر اصول کافی

پنجمین شماره دوفصلنامه کتاب شیعه به همت مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ شد.

در بخش کتابشناسی و نسخه شناسی نشریه عبدالحسین طالعی،یادداشت هایی در مورد کتاب الحاشیة علی اصول الکافی نوشته سید بدر الدین عاملی عرضه کرده، مبتنی بر نسخه های خطی از این کتاب که در اختیار محققان کتاب یاد شده نبوده و از آن بهره نگرفته اند.

الاثر

/ 0 نظر / 27 بازدید