شروح الکافی

 

1.       جامع الاحادیث و الاقوال، شیخ قاسم بن محمد بن جواد بن الوندی متوفای پس از 1100هـ

2.       الدر المنظوم من کلام المعصوم، شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی، عاملی جبعی متوفای 1104هـ این شرح مخطوط است و نسخه­ای از آن در کتابهای سید محمد مشکات که وقف دانشگاه تهران موجود است.

3.       الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، محمد باقر داماد حسینی متوفای 1040هـ این شرح در سال 1311هـ در تهران چاپ شده است.

4.      الشافی، شیخ خلیل بن غازی قزوینی، متوفای 1089هـ. نسخه­ای از آن در مخزن کتابهای سید محمد مشکات موجود است.

5.      شرح میرزا رفیع الدین محمد نایینی متوفای سال 1082هـ

6.      شرح مولی صدرا شیرازی، متوفای 1050هـ

7.       شرح محمد امین استر­آبادی اخباری، متوفای 1036هـ

8.       شرح مولی محمد صالح مازندرانی، متوفای 1080هـ این شرح نزد فقه­ پژوهان فاضل از بهترین شروح است.

9.       کشف الکافی، محمد بن محمد ملقب به شاه محمد اصطهباناتی شیرازی از فاضلان قرن دوازدهم. آن را برای شاه سلطان حسین موسوی صفوی تألیف کرد. این شرح مخوط است و نسخه­ای از آن در کتابهای سید محمد مشکات موجود است.

10.   مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی متوفای 1110هـ. در سال 1321هـ در تهران در چهار مجل ضخیم چاپ شده است.

11.   هدی العقول فی شرح احادیث الاصول، محمد بن عبد­علی بن محمد بن احمد بن علی بن عبد­الجبار قطیفی از عالمان اوایل قرن سیزدهم. این شرح مخطوط است و نسخه­ای از آن در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار موجود است.

12.   الوافی، فیض کاشانی متوفای سال 1091هـ. این کتاب در سالهای 1310هـ . 1324هـ در سه مجلد در تهران چاپ شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید