کلین

از آن جمله ده کلین روستایی در دهستان فشاپویه از توابع ری است[2] که سمعانی ضبط نسبت به آن را چنین ضبط کرده است :

«کلینی با ضم کاف و کسر لام، بعد از آن یا و در آخر آن نون است»[3]

و نام آن در سیاستنامه[4] هم آمده است. یاقوت حموی گفته است:

« کلین یک مرحله[5] تا ری فاصله دارد برای کسی که می­خواهد به خوار برود و  در راه حاجیان قرار دارد.»[6]

این روستا در  38 کیلو متری جنوب غربی  ری کنونی، در شرق راه قم است که میان روستا و راه  قم 5 کیلومتر فاصله است»[7]

همچنین کلین به کسر کاف و لام[8] نام سه روستا در دهستان بهنام سوخته از توابع ورامین است که عبارتند از :قلعۀ کلین و کلین خالصه و ده کلین.[9].  [10]

و نیز کلین روستایی در دهستان رودبار در منطقه معلم کلایه از توابع قزوین است.[11]

بی شک کلینی از کلینِ فشاپویه ری است چنانکه نسبت وی به ری[12] [رازی] و اینکه او بزرگ عالمان ما در زمان خود، در  ری بوده است[13] بر این امر دلالت می­کند.

علامه حلی می­گوید:

«کلینی با ضم کاف و تخفیف لام ، به کلین روستایی در ری منسوب است.»[14]

سید محمد مرتضی زبیدی می گوید :

«کلینی را سمعانی مانند زبیر ضبط کرده است . می گویم: این بر سر زبانها رایج است ولی به ضم کاف و امالۀ لام صحیح است چنانکه حافظ در التبصیر[15] این­گونه ضبط کرده است: روستایی در ری[16] است که ابو­جعفر محمد بن یعقوب از آنجاست ...»[17]

متأخران در ضبط کلینی بسیار اختلاف کرده­اند[18]میرزا محمد [استر آبادی] از شهید ثانی نقل کرده است که کلینی با تخفیف لام و با فتح آن است[19] . ساروی نیز در شرح حال احمد ابن ابراهیم معروف به علان کلینی می نویسد:

 «[کلینی] با تخفیف لام و با فتح آن به قریه­ای از ری نسبت داده می­شود»

 و در حاشیه گفته است:

« کلین مانند امیر است که محمد بن یعقوب کلینی  با ضم کاف و با فتح لام به آنجا نسبت داده  می­شود بنابر آنچه بر زبان محدثان مشهور است و گاه لفظ در نسبت تغییر می­کند و شاید این از آن موارد باشد.»[20]

شیخ عبدالنبی‌کاظمی م‍ی­گوید:

« در تحریر[21] آمده است: آنچه من از فاضلان ری شنیدم این است که در آنجا دو روستاست یکی کلین مانند امیر و دیکری‌ کُلَین به صورت مصغر و در آنجا قبر شیخ محمد[22] بن یعقوب کلینی است و قبر فرزندش در بغداد است.»

سپس کاظمی بعد از نقل آنچه در تحریر آمده، می­نویسد:

« ولی میان علمای ما و معاصران معروف است که قبر وی در بغداد است»[23]

میرزا عبدالله افندی بعد از نقل علامه حلی در مورد کلین که گذشت، می­نویسد:

«شیخ بهایی در تعلیقه­اش بر این مطلب می­نویسد:" سزاست که کلین به فتح کاف گفته شود؛ اما استعمال کلین به ضم کاف غالب است"»

ولی افندی سخن بهایی را رد کرده، می­گوید:

« آنچه ما از اهالی تهران شنیدیم این است که دو مکان بدین نام از روستاهای کلین معروف است که نام یکی کلین بر وزن امیر و اسم دیگری کُلَین –به صورت مصغر- است با این حال نزاعی باقی نمی­ماند اما معلوم نیست که محمد بن یعقوب کلینی از کدام یک از این دو است. نیز معلوم نشد که چرا سمعانی این نسبت را صحیح شمرده که به ضم کاف و کسر لام است زیرا من  در جای دیگری ندیده­ام که کلین به ضم کاف و کسر لام روستایی در ری است و شاید روستایی در غیر ری باشد پس باید در این سخن تأمل کرد و اگر این سخن؛ یعنی کلینی به ضم کاف و کسر لام صحیح باشد شاید نسبت به یکی از همین دو روستای مذکور باشد و کسر لام هم از باب تغییرات در نسبت است چنانچه در آغاز نیز به آن اشاره کردیم. در این کلام باید تأمل کرد»[24]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

شهید اول در اجازه­اش به ابن خازن حائری می­نویسد:

«کلینی به تشدید لام است»[25]

محمدباقر بن محمد اکمل می­گوید:

«در حاشیه البلغه آمده است که برخی فضلا به کسر کاف و تشدید لام مکسور ضبط کرده­اند.»[26]

شیخ احمد نراقی می­گوید:

«کلینی به ضم کاف و تخفیف لام به کلین روستایی‌از روستاهای ری منسوب است و مانند آن در برخی زبانهای فارسها و از شهید ثانی[27] نقل شده که در اجازه­اش به علی بن حارث حائری[28]، کلینی را به تشدید لام ضبط کرده است و در قاموس[29] است که کلین بر وزن امیر روستایی در ری است و محمد بن یعقوب کلینی از فقهیان شیعه از آنجاست. روستا اکنون در ری در کنار وادی کرج قرار دارد و من از نزدیکی آنجا گذشتم و نزد اهالی آنجا و اطراف به کلین به ضم کاف و فتح لام با تخفیف مشهور است و قبر شیخ یعقوب پدر محمد در آنجاست»[30]

مجلسی می­نویسد:

« کلین مانند زبیر روستایی در ری است و محمد بن یعقوب از آنجاست من از برخی اساتید شنیدم که این ضبط را از اهل ری نقل می­کردند.»[31]


[1]. آنها اکنون آن را  Kulainتلفظ می­کنند.

[2]. اسامی دهات کشور، ص78.

/ 0 نظر / 5 بازدید