قبر کلینی در بغداد

قبر او امروز در بخش شرقی در ساحل دجله کنار باب پل عتیق پل کنونی مأمون، در سمت چپ کسی که از سوی مشرق بیاید و به کرخ برود، قرار دارد.

میرزا عبدالله افندی گفته است: « قبر کلینی در بغداد است اما نه در جایی که اکنون آن را زیارت می­کنند»

محمد تقی مجلسی گوید: «قبر او در بغداد در مولوی خانه معروف به شیخ المشایخ است که عامه و خاصه آن را زیارت می­کنند و از عالمان بغداد شنیدم که آنجا قبر محمد بن یعقوب کلینی است و من او را در همانجا زیارت کردم»

شیخ یوسف بحرانی گفته است: « قبر کلینی اکنون بلکه پیش از این در بغداد مزاری مشهور بوده که قبه­ای بلند بر آن است.»

شیخ اسدالله شوشتری گوید: « مزار کلینی اکنون معروف  و نزدیک پل است»

شیخ عبدالنبی کاظمی گفته است:« میان عالمان و معاصران معروف است که قبر کلینی در بغداد در محله­ای است نزدیکی باب الجسر که به آن مولی خانه گویند و قبرش تا الان مشهور است و عامه و خاصه آن را زیارت می­کنند»

سید محمد باقر خوانساری هم می­گوید: «قبر مطهر کلینی که وصف شد در بخش شرقی بغداد مشهور است و عامه و خاصه آن را در تکیه مولویه زیارت می­کنند و پنجره­ای دارد که از خارج سمت چپ عابرِ از روی پل قرار می­گیرد»

سید محمد مهدی اصفهانی تلاش کرده است تا اثبات کند که قبر کلینی در قسمت شرقی بغداد است؛ اما استاد دکتر مصطفی جواد سخن او را رد کرده، اشتباه دانسته و می­گوید: «قبری که نزدیک آغاز پل از طرف مشرق قرار دارد قبر کلینی است»

شیعیان همیشه به زیارت این قبر کنونی می­آیند با این باور که قبر کلینی است و قرنها است که زیارت این محل را به نام مقبره کلینى عادت کرده‏اند و سنى‏ها هم بر احترام آن مقبره و تعظیم کلینى اتفاق دارند و داستان نبش قبر او رایج است.

شیوه مستمر و روش دیرین گذشتگان در زیارت این مکان معروف و منسوب به کلینی در «جامع الآصفیه» نزدیک آغاز پل از جانب مشرق است، ما را به احترام این مزار وا می­دارد مانند تندیس سرباز گمنام نزد اروپاییان، اگر چه حقیقتاً کلینی در آنجا نیارمیده باشد و این برای زنده نگهداشتن و جاودانه ماندن نام اوست.

ابو­علی حائری هم گفته است :« قبر کلینی (قدس سره) در بخش شرقی بغداد مشهور است و عامه و خاصه آن را در تکیه مولویه زیارت می­کنند و پنجره­ای دارد که از خارج سمت چپ عابرِ از روی پل، قرار می­گیرد.

خادم اهل بیت

حسین علی محفوظ

خدا او را ببخشاید

1374هـ

/ 0 نظر / 311 بازدید