سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

دوازده نکته درباره اصالت کتاب کافی حسن انصاری
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: کتاب کافی ،اصالت کافی ،نسخه ها ،حسن انصاری

مقاله ای را امروز دوستی فرستاد درباره تشکیک در اصالت کتاب کافی نوشته آقایی که از نوشته اش پیدا است اهل اطلاع نیست. من معمولاً قصد پاسخگویی به هر نوشته ای را ندارم. اینجا به این نوشته پاسخ می دهم چرا که بحث مربوط است به اصالت کتاب کافی که مهمترین کتاب شیعه امامیه است. 

ادامه