سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

یادداشتی در مورد حواشی بدرالدین عاملی بر اصول کافی
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بدر الدیم عاملی ،الحاشیة علی اصول الکافی ،چاپ الحاشیه علی اصول الکافی ،اصول کافی/الکافی

پنجمین شماره دوفصلنامه کتاب شیعه به همت مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ شد.

در بخش کتابشناسی و نسخه شناسی نشریه عبدالحسین طالعی،یادداشت هایی در مورد کتاب الحاشیة علی اصول الکافی نوشته سید بدر الدین عاملی عرضه کرده، مبتنی بر نسخه های خطی از این کتاب که در اختیار محققان کتاب یاد شده نبوده و از آن بهره نگرفته اند.

الاثر