سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

رموز مربوط به کتاب کافی و ثقه الاسلام کلینی
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: معجم الرموز والاشارات ،کافی ،کلینی

معجم الرموز و الاشارت  از حجة الاسلام شیخ محمد رضا مامقانی کتابی است جامع دربارۀ رمزهای متعلق به کتابها و بزرگان و عالمان است که در اثار قدما بکار می رفته است. این کتاب رای اولین بار در سال 1411/1991 چاپ شد. برای دومین بار دار المؤرخ العربی در بیروت در سال 1412/1992 با زیاداتی آن را چاپ کرد.

ما در اینجا رموزهای متعلق به کتاب کافی، شروح آن، ثقة الاسلام کلینی و شارحان را جدا کرده ایم. در اینجا در آغاز، رمز و سپس آنچه رمز بدان اشاره دارد و در پایان صفحۀ کتاب معجم الرموز را براساس چاپ دوم می آوریم:


آت: مرآة العقول فی شرح احادیث آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم؛ از علامه مجلسی این کتاب شرح کافی است، ص

99

رف: شرح کافی از میرزا رفیعا نایینی ( م1082) از مشایخ علامه مجلسی، ص 125 – 126.

شح: الرواشح السماویة شرح مقدمه کافی و برخی مباحث مرتبط با حدیث از میرداماد، ص 132.

ضه کا: روضه کافی، ص 140.

فر: فروع کافی، ص 153

فی: کافی، ص 154

کا: کافی، ص 161

لح: شرح کافی از ملا صالح مازندرانی، ص 167.

الاصول الاربعة: کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار، ص232

الاصول الخمسة: کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار، مدینة العلم، ص232.

البغدادیون الاربعة: بغدادیون ثلاثه[1] با کلینی، ص 234.

ثقة الاسلام: کلینی، ص 238.

ثقة المحدّثین: کلینی، ص238.

الثلاثة ( در حدیث و روایت) : مشایخ ثلاثه: شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی

رئیس المحدثین: کلینی، ص 250.

الرازی: کلینی، ص 250.

السلسلی[2]: کلینی

سنة تناثر النجوم ( تهافت النجوم) سالی که عالمانی چون کلینی در آن سال ( سال 329) از دنیا رفتند، ص 255.

الشیخان ( در حدیث): شیخ کلینی و شیخ طوسی، ص 263.

صاحب شرح اصول الکافی: ملا صالح مازندرانی، ص 271.

صاحب شرح الکافی: ملا صدرا، ص 271.

صاحب الکافی: کلینی، ص 273.

صاحب مرآة العقول: علامه مجلسی، ص 275.

کتب المجلسی الثلاثة: بحار الانوار، ملاذ الاخیار، مرآة العقول، ص 299.

شیخ الطائفه: کلینی ( به ندرت گفته می شود) ص 301.

المحمدون: مشایخ ثلاثه

المحمدون الثلاثة ( الاوائل): محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن بابویه ( شیخ صدوق)، محمد بن حسن شیخ طوسی، ص 306.

المشائخ الثلاثة: الثلاثه ( در حدیث و روایت): المحمدون الثلاثة ( الاوائل): المحمدون: الائمة الثلاثة: ابوالجعفریون: محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن بابویه ( شیخ صدوق)، محمد بن حسن شیخ طوسی، ص 306- 307.

المقدس الصالح: صاحب شرح اصول الکافی: الفاضل المازندرانی: الملا صالح: المازندرانی: محمد صالح: حسام الدین، ص 308.

ک: کافی، ص 343.[1] . مقصود از ثلاثه شیخ مفید، سید مرتضی و اسکافی است.

[2] . وی را سلسلی گویند چون در درب سلسلة بغداد مسکنش بود.