سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

عدد احادیث کافی و فقیه واستبصار
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کافی ،تعداد احادیث ،شیخ بهایی

 شیخ بهایى احادیث کافى، کتاب من لایحضره الفقیه و استبصار را بیان کرده است نسخه آن به شمارة 4947 کتابخانه آستان قدس رضوى است. در این نسخه تعداد احادیث هر سه کتاب آمده است. آما در نسخه 2/9027 کتابخانه مجلس شوراى اسلامى و الذریعة فقط عدد احادیث کتاب من لایحضره الفقیه آمده است.


 أبواب کتاب من لا یحضره الفقیه ستّمائة وستّة وستّون‏

 المجلّد الأوّل         المجلّد الثانی         المجلّد الثالث         المجلّد الرابع‏

    87                  228                      178                   173

 جمیع الأحادیث التی اشتمل علیها کتاب من لا یحضره الفقیه خمسة ألف وتسعمائة وثلاثة وستّون حدیثاً.

                      المسانید               المراسیل‏

                      3913                  2050

                   المجلّد الأوّل               المجلّد الثانی‏

                      1618                      1637

                المسانید      المراسیل      المسانید      المراسیل‏

                777           841             1064            573

                المجلّدات الثالث               المجلّد الرابع‏

                   1805                          903

          المسانید         المراسیل         المسانید         المراسیل‏

          1295            510             777               126

 جمیع أحادیث الکلینیّ ستة عشر ألف ومائة وتسعة وتسعون حدیثاً.

       الصحیح      الحسن      الموثّق         القویّ         الضعیف‏

       5072         144         1178            320         9485

 جمیع أحادیث الاستبصار على ما ذکره مؤلّفه شیخ الطائفة  فی آخره خمسة ألف وخمسمائة وأحد عشر حدیثاً.