سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

الکافی مهمترین مصدر موجود تهذیب
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: الکافی ،مصدر ،کلینی طوسی ،تهذیب

مهمترین مصدر (مأخذ) موجود تهذیب ، کتاب کافی کلینی است . علاوه بر مواردی که نام کلینی (محمدبن یعقوب ) در آغاز سند ذکر شده ، بسیاری از احادیثی که سند آنها با نام مشایخ بی واسطه یا با واسطه کلینی یا افراد موجود در اِسناد کافی آغاز می شود، از کافی گرفته شده است . با تأمل در شیوه اِسناد و مشابهت آنها با اسناد کافی و نیز مقایسه ترتیب احادیث تهذیب با احادیث کافی ، می توان شیوه انتخاب و اقتباس طوسی از کافی را بازشناسی کرد (برای نمونه رجوع کنید به ج 10، ص 2ـ3؛ قس کلینی ، ج 7، ص 176ـ177، 183ـ184؛ نیزرجوع کنید به محمدتقی مجلسی ، ج 4، ص 482، ج 5، ص 22ـ23؛ شبیری ، 1420، ص 199ـ219). این مقایسه نشان می دهد که تفاوت تعبیر شیخ طوسی در مورد راویان ، از تفاوت تعبیر کافی یا مآخذ دیگر در باره آنان نشئت گرفته است ؛ مثلاً گاه از برقی به «احمدبن ابی عبداللّه » و گاه به «احمدبن محمدبن خالد» تعبیر شده است (رجوع کنید به شبیری ، 1420، ص 191ـ223؛ قس سیستانی ، ص 14، پانویس ؛ در باره عدم نقل بیواسطه شیخ طوسی از محاسن برقی رجوع کنید به شبیری ،1420،همانجا.

 

مدخل تهذیب الاحکام در دانشنامه جهان اسلام

سید محمدجواد شبیری زنجانی