سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

اشعاری در مدح الکافی از سماهیجی
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: الکافی ،اشعار ،سماهیجی

اشعاری در مدح الکافی از شیخ عبدالله سماهیجی

شیخ عبدالله سماهیجی صاحب الإجازة الکبیرة در مدح و حمد کتاب نفیس کافی ابیاتی سروده است آن ابیات چنین است:


لله درُّ کتابٍ جامعٍ جُمِعت                         فیه معالمُ الدین الله بالأثرِ

کم من لئالٍ غوالٍ قد نُظِمنَ به           مثل العقودِ علی حورٍ علی حورِ

 و کم أذاع لأسرار خفین کما        أخفی امور أفشت فی البدوّ و الحضر

       و کفی جمیع الوری الکافی هدی و وفی      علما فلو لقب الوافی لکان حری

      فالاسم طبق مسماه و وافق هذا               اللفظ معناه فالنقصان منه بری

      لو أنصف الناس ما جاوزوه بل عکفوا        علیه فی ضبط ما یلقی من الدرر

      هو الحدیث هو الفقه الصحیح            هو التفسیر بالعلم لا بالرأی و النظر

      به سفاسط عضد الدین قد نکصت     مکسورة بعد بذل الجهد فی الفکر

و ما قواعد أهل الاجتهاد به                إلّا قواعد لا عن شدّة الکبر

الإجازة الکبیرة إلی الشیخ ناصر الجارودیّ القطیفی، ص246، چاپ اول، 1419