سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

وفات کلینی
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

وفات کلینی

بنابر آنچه نجاشی گفته است کلینی در سال 329هـ سال تناثر نجوم (ریزش ستارگان) از دنیا رفت. شیخ طوسی سال 328هـ را تاریخ وفات کلینی می­داند؛ اما در کتاب رجال خود که بعدًا تألیف کرده است با نجاشی موافقت کرده است.


سید رضی الدین بن­طاووس گفته است: « حیات شیخ محمد بن یعقوب در زمان سفیران حضرت مهدی (علیه السلام) – عثمان بن سعید عَمری و فرزندش ابوجعفر محمد و ابو­القاسم حسین بن روح و علی بن محمد سَمُری- بوده است؛ زیرا علی بن محمد سمری در شعبان 329هـ وفات کرد و محمد بن یعقوب کلینی سال 328هـ در بغداد از دنیا رفت.

ابن­اثیر و ابن­حجر نیز گفته­اند که کلینی در همین سال از دنیا رفت. و در وجیزه شیخ بهاءالدین عاملی آمده است که او در سال 329هـ یا 330هـ در بغدا از دنیا رفت.

به نظر من صحیح آن است که تاریخ وفات وی ماه شعبان 329هـ است؛ چراکه زمان نجاشی به زمان کلینی نزدیک­تر است و شیخ طوسی و علامه حلی آن را تأیید کرده­اند. و آنان از ابن­اثیر و ابن­حجر به تاریخ عالمان شیعه آگاه­ترند و این با وفات علی بن محمد سمری در شعبان 329هـ منافات ندارد و در این مورد با سید بن­طاووس موافقت کرده­ایم.

محمد بن جعفر حسنی معروف به ابو­قیراط بر کلینی نماز خواند.