سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

چاپهای الکافی
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

چاپهای الکافی

الکافی بارها چاپ شده است که از آن جمله است:


اصول الکافی:

شیراز(؟) سال 1278هـ

تبریز، سال 1281 هـ در 494 صفحه

تهران، سال 1311هـ در 627 صفحه با تعلیقه­هایی در حاشیه

تهران، سال 1311هـ در 468 صفحه با حواشی

[ تهران، سال1374هـ  چاپ اول از همین چاپ]

لکنهو، سال 1302هـ/ 1885م

فروع الکافی

تهران، سال1315هـ در دو مجلد با هم مجلد اول 427 صفحه و مجلد دیگر آن375 صفحه با تعلیقه­هایی در حاشیه

[در دارالکتب الاسلامیه در پنج مجلد چاپ شد]

لکنهو، سال 1302هـ/ 1885م

روضه الکافی

تهران، سال 1303هـ در 142 صفحه همراه با تحف العقول و منهاج النجاة

لکنهو، سال 1302هـ/ 1885م

[دارالکتب  آن را مستقل چاپ کرده است]