سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

الکافی
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

الکافی

این کتاب به کلینی مشهور است و الکافی نیز نامیده می­شود. کلینی می­گوید: « و تو گفتی که می­خواهی نزد تو کتابی بسنده باشد که همۀ اقسام علم دین در آن باشد، آنچه دانش آموز به آن اکتفا کرده و جویندۀ رشد و هدایت بدان رجوع کند و هر کس علم دین و عمل به روایات صحیح از امامان راست­گفتار علیهم السلام را می­خواهد، از آن فرا گیرد»


و خداوند تألیف این کتاب بزرگ را در طی بیست سال برای وی میسر کرد؛ زبرا برخی شیعیان از شهرهای دور تألیف کتاب الکافی را از او خواسته بودند؛ چراکه او در محضر کسی است که به علم او اعتماد دارد و می­تواند با او گفتگو و مذاکره کند. و برخی عالمان بر این باورند که الکافی بر حضرت قائم صلوات الله علیه عرضه شده و امام آن را نیکو دانسته و فرموده­اند: «بری شیعیان ما بسنده است»

کلینی از عالمان بی­شمار مکتب اهل بیت علیهم السلام و رجال و محدثان آنان روایت کرده است؛ از این رو کتاب وی خلاصۀ آثار امامان راست­گفتار علیهم السلام و گنجینۀ سنتهای پابرجای آنان است.

بزرگان عصر کلینی، کافی را بر او قرائت کرده، و از او روایت می­کردند چنانچه بر شاگردش احمد بن احمد کوفی کاتب قرائت کردند و گروهی از فاضلان بزرگوار شیعه این کتاب را روایت کرده­اند. اولین راویان آن عبارتند از: نجاشی، صدوق، ابن­قولویه، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، تلعکبری، زراری، ابن ابی­رافع و ... .

این کتاب زمانی طولانی است که حجت فقه­آموزان است و همیشه با وجود گذشت زمان و روزگار، اسناد و روایت به آن متصل بوده است.

امامیه و عموم شیعه به تفضیل و برتری و فراگرفتن از آن و اکتفا به حدیث و احکام آن اتفاق داشته­اند. آنان اجماع دارند بر اقرار به بلندی مرتبت و ولالیی قدر آن و  بر اینکه کافی محوری است که مدار  روایات راویان مورد اعتماد و معروف به ضبط و اتقان تا امروز است و این کتاب نزد آنان بهتر و برتر از سایر کتابهای حدیثی است.