سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

تألیفات کلینی
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

تألیفات کلینی

1.کتاب تفیسیر الرؤیا[1]

2. کتاب الرجال[2]

3. کتاب الرد علی القرامطة[3]

4. کتاب الرسائل؛ رسائل الائمة علیهم السلام[4].[5]

5. کتاب الکافی[6]

6. کتاب ما قیل فی الائمة علیهم السلام من الشعر[7][1]. فهرست شیخ، ص135؛ و رجال نجاشی، ص267؛ و معالم العلماء ص88: تعبر الرؤیا؛ و رک: الذریعه، ج4، ص208.

[2]. رجال نجاشی، ص267.

[3]. رجال نجاشی، ص267؛ و فهرست شیخ، ص135؛ و معالم العلماء، ص88؛ و کشف الحجب و الاستار، ص442.

[4]. رجال نجاشی، ص267.

[5]. سید رضی الدین بن طاووسدر کشف المحجّه در صفحات 153، 159، 173 و 189 نقل کرده است.

[6]. رک: کشف الحجب و الاستار، صص418-420.

[7]. رجال نجاشی، ص267.