سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

اساتید کلینی
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

اساتید کلینی

کلینی از عالمان بی­شمار مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و رجال و محدثان آنان روایت کرده است[1] که عبارتند از:[1]. بحار الانوار، ج25، ص67[چاپ جدید، ج105، ص75]، اجازه محقق کرکی و رک: عین الغزال، ص4.


1.       ابو علی، احمد بن ادریس بن احمد اشعری قمی متوفای سال 306هـ[1]

2.       احمد بن عبدالله بن اُمیه[2]

3.       ابوالعباس، احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمان هَمْدانی معروف به ابن عقده متوفای سال 333هـ[3]

4.       ابوعبدالله، احمد بن عاصم عاصمی کوفی[4]

5.       ابوجعفر، احمد بن محمد بن عیس‍‍ی بن عبدالله بن سعد بن مالک بن احوص بن سائب بن مالک بن عامر اشعری قمی[5]

6.       احمد بن مهران[6]

7.       اسحاق بن یعقوب[7]

8.       حسن بن خفیف[8]

9.       حسن بن فضل بن یزید[9] یمانی[10]

10.   حسین بن حسن حسینی اسود[11]

11.   حسین بن حسن هاشمی حسنی علوی[12]

12.   حسین بن علی علوی[13]

13.   ابوعبدالله، حسین بن محمد بن عمران بن ابی­بکر اشعری قمی معروف به ابن­عامر[14]

14.   حُمَید بن زیاد اهل نینوا متوفای سال 310هـ[15]

15.   ابوسلیمان، داود بن کوره قمی[16]

16.   ابوالقاسم، سعد بن عبدالله بن ابی­خلف اشعری قمی متوفای 27 شوال سال 300هـ[17]

17.   ابوداود، سلیمان بن سفیان[18]

18.   ابوسعید، سهل بن زیاد آدمی رازی[19]

19.   ابوالعباس، عبدالله بن جعفر بن حسین بن مالک بن جامع حمیری قمی[20]

20.   ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی صاحب تفسیر معروف متوفای پس از سال 307هـ[21]

21.   علی بن حسین سعد آبادی[22]

22.   ابوالحسن، علی بن عبدالله بن محمد بن عاصم خدیجی اصغر (؟)[23]

23.   ابوالحسن، علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی معروف به علّان[24]

24.   علی بن محمد بن ابی­القاسم بندار[25]

25.   ابوالحسن، علی بن محمد بن ابی­القاسم عبدالله بن عمران برقی قمی نوۀ دختری احمد بن محمد خالد برقی[26]

26.   علی بن موسی بن جعفر کمندانی[27]

27.   ابومحمد، قاسم بن علا، اهل آذربایجان (ظاهراً)[28]

28.   ابوالحسن، محمد بن اسماعیل نیشابوری ملقب به بندفر[29]

29.   ابوالعباس، محمد بن جعفر ر‍ّاز متوفای 301 هـ[30]

30.   ابوالحسن[31]، محمد بن ابی­عبدالله جعفر بن محمد بن عون اسدی کوفی ساکن ری[32]

31.   ابوجعفر، محمد بن حسن فرّوخ صفار، اعرج قمی صاحب کتاب بصائر الدرجات متوفای سال 290هـ مولای عیسی بن موسی بن جعفر اعرج[33]

32.   محمد بن حسن طایی[34]

33.   ابوجعفر، محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک، حمیری قمی[35]

34.   محمد بن عقیل کلینی[36]

35.   ابوالحسین، محمد بن علی بن معمر کوفی صاحب صبیحی[37]

36.   ابوجعفر، محمد بن یحیی العطار اشعری قمی[38][1]. تنقیح المقال، ج1، ص49.

[2]. همان، ص65.

[3]. همان، ص85-86.

[4]. همان، ص87-88.

[5]. همان، ص90-92.

[6]. همان، ص98.

[7]. همان،122.

[8]. عین الغزال، ص5.

[9]. در عین الغزال ص5 «زید» آمده است.

[10]. تنقیح المقال، ج1، ص302.

[11]. همان، ص325.

[12]. همان.

[13]. عین الغزال، ص6.

[14] . تنقیح المقال، ح1،ص342.

[15]. همان، ص378-379.

[16]. همان، ص415-416.

[17]. همان، ج2، ص16-20.

[18]. عین الغزال، ص6.

[19]. تنقیح المقال، ج2، ص75-77.

[20]. همان، ص174.

[21]. همان، ص260.

[22] . همان، ص281.

[23]. همان، ص296.

[24]. همان، ص302.

[25]. همان، ص303.

[26]. همان، ص306.

[27]. همان، ص310.

[28]. همان، ص22.

[29]. همان، ص80-81. [در رجال کشی بندقی آمده است.]

[30]. همان، ص93.

[[31]. ابوالحسین صحیح است]

[32]. تنقیح المقال، ج2، ص95-96.

[33]. همان، ج3، 103.

[34]. عین الغزال، ص10.

[35]. تنقیح المقال، ج3، ص139-140.

[36]. همان، ص151.

[37]. همان، ص160.

[38]. همان، ص199.