سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

القطیفی و الشیرازی فی معترک اصول الکافی
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: القطیفی و الشیرازی فی معترک اصول الکافی ،نقد ،شرح کافی ،کتاب التوحید الکافی

دراسة مقارنة  بین شرح صدر الدین الشیرازی و شرح الشیخ محمد آل عبد الجبار القطیفی اثر  عبدالغنی احمد العرفات است که مؤسسة البقیع لإحیاء التراث در بیروت آن را در سال 1427 / 2006 منتشر کرده است.