سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

اصل سعدان بن مسلم از منابع کافی
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اصل سعدان بن مسلم ،منابع کافی ،کلینی ،احمد بن اسحاق

سعدان بن مسلم عامری، عبدالرحمان نام  و سعدان لقب اوست. او از امام صادق علیه السلام . امام کاظم علیه السلام روایت می کند.[1] دارای « اصل» بوده که شیخ طوسی این اصل را با چندین طریق روایت می کند و احمد بن اسحاق در یکی از این طرق راوی اصل سعدان است. درباره طرق شیخ طوسی سخن خواهیم گفت. اما در اینجا می خواهیم با توجه به اسناد کافی و تکرار طرق کلینی به این اصل را شناسایی کنیم.[1]. رجال نجاشی، ص192، عدد515.