سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

حواشی شیخ بهاء الدین عاملی بر کافی
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: الکافی ،شیخ بهایی ،حواشی ،العقل و الجهل

حواشی شیخ بهاء الدین عاملی بر  کتاب التوحید اصول کافی در تیرماه سال 88 در همین وبلاگ منتشر شد. با گذشت زمان به حواشی دیگری دست یافتیم که به اهل فضل تقدیم می­شود.

نسخه ای از الکافی در کتابخانه ملی به شمار 714/ع با بلاغ شیخ بهایی و دو اِنها از وی وجود دارد. در این نسخه در کتاب العقل و الجهل چند حاشیه از شیخ بهایی با رمز « ب هـ سلمه الله» آمده است. همین حواشی در برخی شروح و حواشی الکافی نیز وجود داشت؛ اما اهمیت این نسخه با توجه به قرائت آن بر شیخ بهایی قابل توجه است. از آنجا که این چند حاشیه مربوط به کتاب العقل بود ما یک حاشیۀ دیگر را از شیخ که مربوط به حدیث  29 بود و مجذوب تبریزی آن را نقل کرده بود، در پایان ذکر کردیم.