سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

تنویر الایمان
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: کلینی ،تنویر الایمان ،شهادت ثالثه ،اذان

تنویر الایمان منسوب به کلینی

تنویر الإیمان کتابی است که به شیخ محمد بن یعقوب کلینی نسبت داده شده است.