سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

اشعاری در مدح الکافی از سماهیجی
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: الکافی ،اشعار ،سماهیجی

اشعاری در مدح الکافی از شیخ عبدالله سماهیجی

شیخ عبدالله سماهیجی صاحب الإجازة الکبیرة در مدح و حمد کتاب نفیس کافی ابیاتی سروده است آن ابیات چنین است:


 
نقدی بر آفتاب حدیث
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: کافی ،کلینی ،آفتاب حدیث ،نقد

نقدی بر آفتاب حدیث

نوشتن شرح حال بزرگان آن هم به زبان فارسی از رویدادهای خجسته است که سبب آشنایی بیشتر ایرانیان با بزرگان دینی می شود. اما آن گاه که از سر عجله و شتاب و بدون رعایت ضوابط و قواعد پژوهشی نوشته شود نه تنها مؤثر نیست بلکه زیان آور است و مخاطب را به اشتباه خواهد انداخت.