سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

ثقة الاسلام کلینی و نماز جمعه
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: الکافی ،کلینی ،شیخ یوسف بحرانی ،نماز جمعه

ثقة الاسلام کلینی و نماز جمعه

وجوب نماز جمعه  اجمالاً مورد اتفاق فقهای شیعی است. آنان در وجوب عینی این نماز در زمان حضور امام (علیه السلام) یا نایب خاص امام نیز هم رأی هستند؛ اما در زمان غیبت، دو گروه شده اند گروهی آن را واجب و برخی آن را حرام می دانند. قایلان به وجوب، خود در دو موضع اختلاف دارند. موضع اول اینکه آیا این وجوی تخییری است یا عینی؟ و موضع دوم این است که آیا وجود فقیه جامع الشرایط در اقامۀ نماز جمعه شرط است یاخیر؟[1][1]. رک: صلاة الجمعه ( چاپ شده ضمن رسائل الشهید الثانی، ج‏1)، ص174.


 
الکافی مهمترین مصدر موجود تهذیب
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: الکافی ،مصدر ،کلینی طوسی ،تهذیب

مهمترین مصدر (مأخذ) موجود تهذیب ، کتاب کافی کلینی است . علاوه بر مواردی که نام کلینی (محمدبن یعقوب ) در آغاز سند ذکر شده ، بسیاری از احادیثی که سند آنها با نام مشایخ بی واسطه یا با واسطه کلینی یا افراد موجود در اِسناد کافی آغاز می شود، از کافی گرفته شده است . با تأمل در شیوه اِسناد و مشابهت آنها با اسناد کافی و نیز مقایسه ترتیب احادیث تهذیب با احادیث کافی ، می توان شیوه انتخاب و اقتباس طوسی از کافی را بازشناسی کرد (برای نمونه رجوع کنید به ج 10، ص 2ـ3؛ قس کلینی ، ج 7، ص 176ـ177، 183ـ184؛ نیزرجوع کنید به محمدتقی مجلسی ، ج 4، ص 482، ج 5، ص 22ـ23؛ شبیری ، 1420، ص 199ـ219). این مقایسه نشان می دهد که تفاوت تعبیر شیخ طوسی در مورد راویان ، از تفاوت تعبیر کافی یا مآخذ دیگر در باره آنان نشئت گرفته است ؛ مثلاً گاه از برقی به «احمدبن ابی عبداللّه » و گاه به «احمدبن محمدبن خالد» تعبیر شده است (رجوع کنید به شبیری ، 1420، ص 191ـ223؛ قس سیستانی ، ص 14، پانویس ؛ در باره عدم نقل بیواسطه شیخ طوسی از محاسن برقی رجوع کنید به شبیری ،1420،همانجا.

 

مدخل تهذیب الاحکام در دانشنامه جهان اسلام

سید محمدجواد شبیری زنجانی